ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๔

นางสาวฉัตรอนงค์ วงศ์คำซาว
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑

นางสาวเยวเรศ คำสุภา
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒

นางสาวจิรานุช ปราบมนตรี
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓

นางสาวพรรณราย เจียพงษ์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔