ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการลงทะเบียนแก้ 0 นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนติด 0 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
  1. นักเรียนที่ติด 0 ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารการลงทะเบียนได้ที่ https://datastudio.google.com/reporting/e0918eb7-bde9-4529-bff0-3fae112a4633  ภายในวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เท่านั้น
  2. เมื่อนักเรียนลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนติดต่อคุณครูประจำชั้นวิชา เพื่อเรียนซ่อมเสริม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
  3. กำหนดการเรียนซ่อมเสริมตั้งแต่วันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
  4. หากนักเรียนยังไม่ผ่านการแก้ในครั้งนี้ นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2564,11:08   อ่าน 3812 ครั้ง