ภาพกิจกรรม
วันที่ 23-24 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ภาพบรรยากาศ การจัดอบรม คุณครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และการออกข้อสอบร่วม โรงเรียนในเครือมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี ณ ห้องประชุมเซนต
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2565,09:29   อ่าน 54 ครั้ง