ภาพกิจกรรม
วันที่ 15-16 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ภาพบรรยากาศ การจัดอบรม คุณครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และการออกข้อสอบร่วม โรงเรียนในเครือมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี ณ ห้องประชุม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนื
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2565,09:27   อ่าน 47 ครั้ง