ภาพกิจกรรม
วันที่ 11-13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ภาพบรรยากาศ การจัดอบรมหัวข้อ อบรมพัฒนาครู หลักสูตร MOT Basic Education ของคณะครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการเรียนรู้และมุ่งเน้นกิจกรรมและการสื่อสารในห้องเรียน
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2565,09:27   อ่าน 41 ครั้ง