ภาพกิจกรรม
การประชุมเพื่อชี้แจงข้อตกลง รายละเอียดต่างๆ ในการรับทุนในโครงการ Sakura Science Program 2022 เพื่อศึกษาดูงาน ณ Fukui University ประเทศญี่ปุ่น ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียน
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,17:22   อ่าน 22 ครั้ง