ภาพกิจกรรม
ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล โดยให้บริการ digital school bank ของธนาคารออมสิน ทางโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับวินัยการออมเงิน ในกลุ่มเด็กนักเรียน เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้คุณค่าของการออ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2565,13:52   อ่าน 78 ครั้ง