ภาพกิจกรรม
ภาพบรรยากาศ การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพวิชาการ โดยบาดหลวง ดร.อุดม ดีเลิศประดิษฐ์ และ คุณครูไชยญา เจริญสังธ์ โดยมีคณะผู้บริหาร และ หัวหน้ากลุ่มสาระเข้าร่วมการนิเทศติดตามในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้น พัฒนา ติดตาม แผนการเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,17:41   อ่าน 54 ครั้ง