ภาพกิจกรรม
ภาพบรรยากาศการต้อนรับ Madre General Sor Asuncio'n Gonza'lez, Sor Maria Lee from Rome และคณะ Dominican sisters ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนประเทศไทย และเยี่ยมเยือน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,16:23   อ่าน 56 ครั้ง