ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2563,15:43   อ่าน 639 ครั้ง