ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกเวลาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.99 KB 272
ประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ป.๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.56 KB 298
ฟอร์มใบสมัคร RAR Archive ขนาดไฟล์ 8 KB 738
แบบบันทึก ปพ. RAR Archive ขนาดไฟล์ 88.48 KB 214
รายชื่อผู้แข่งขั้น สุนทรพจน์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 43.66 KB 512
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559 โปรแกรมการเรียน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.33 KB 287
การเรียนการสอน
ใบความรู้ที่ 1.1 ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.05 KB 1481
ใบความรู้ที่ 1.2 (วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.6 KB 1089
ใบงานที่ 1.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.44 KB 588
ใบความรู้ที่ 1.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 806
ใบงานที่ 1.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.73 KB 648
ใบงานที่ 1.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.15 KB 491
ใบความรู้ที่ 1.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.56 KB 328
ใบความรู้ที่ 1.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.68 KB 295