ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกเวลาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.99 KB 284
ประชาสัมพันธ์
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559 โปรแกรมการเรียน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.33 KB 330
รายชื่อผู้แข่งขั้น สุนทรพจน์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 43.66 KB 537
แบบบันทึก ปพ. RAR Archive ขนาดไฟล์ 88.48 KB 219
ฟอร์มใบสมัคร RAR Archive ขนาดไฟล์ 8 KB 757
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ป.๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.56 KB 306
การเรียนการสอน
ใบความรู้ที่ 1.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.68 KB 299
ใบความรู้ที่ 1.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.56 KB 332
ใบงานที่ 1.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.15 KB 515
ใบงานที่ 1.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.73 KB 669
ใบความรู้ที่ 1.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 834
ใบงานที่ 1.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.44 KB 591
ใบความรู้ที่ 1.2 (วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.6 KB 1093
ใบความรู้ที่ 1.1 ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.05 KB 1503