ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกเวลาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.99 KB 275
ประชาสัมพันธ์
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559 โปรแกรมการเรียน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.33 KB 303
รายชื่อผู้แข่งขั้น สุนทรพจน์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 43.66 KB 520
แบบบันทึก ปพ. RAR Archive ขนาดไฟล์ 88.48 KB 215
ฟอร์มใบสมัคร RAR Archive ขนาดไฟล์ 8 KB 745
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ป.๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.56 KB 301
การเรียนการสอน
ใบความรู้ที่ 1.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.68 KB 297
ใบความรู้ที่ 1.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.56 KB 330
ใบงานที่ 1.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.15 KB 499
ใบงานที่ 1.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.73 KB 657
ใบความรู้ที่ 1.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 815
ใบงานที่ 1.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.44 KB 589
ใบความรู้ที่ 1.2 (วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.6 KB 1090
ใบความรู้ที่ 1.1 ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.05 KB 1487