ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ประชาสัมพันธ์
ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.84 MB 29606
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559 โปรแกรมการเรียน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.33 KB 30044
การเรียนการสอน
โปรแกรม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.28 MB 30139
portfolio Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.34 KB 29728
อื่นๆ
โปรแกรม ปพ.5 ระดับมัธยม 29954
โปรแกรม ปพ.5 ระดับประถม 29858